Privacy

HR-Technologies beschermt uw persoonlijke gegevens en respecteert de wetgeving terzake. HR-Technologies gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden door HR-Technologies slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens. Dit kan gemakkelijk verzocht worden via e-mail op info@hr-technologies.com.